Strona główna Rozwój osobisty Zasady Galeria Kontakt
|
+48 667 016 244
|
biuro@wypadydlasingli.pl

RODO

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało od dnia 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotycząca osoby fizycznej pozwalająca na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych.

Przetwarzamy następujące dane osobowe, takie jak:

Administratorem Państwa danych osobowych jest ALGAJA Pracownia Rozwoju Integralnego Anna Popiel, ul. Tadeusza Gajcego 23/41, 58-309 Wałbrzych, tel. 887 700 725, posiadająca wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych pod numerem 660/04/2016, NIP: 8862052401, REGON: 890716344.

Dostęp do danych osobowych mają tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy zatrudnieni w firmie ALGAJA Pracownia Rozwoju Integralnego Anna Popiel.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ALGAJA Pracownia Rozwoju Integralnego Anna Popiel, ul. Tadeusza Gajcego 23/41, 58-309 Wałbrzych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail: anna @ algaja . pl (bez spacji).

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe ?

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi turystycznej. W przypadku gdy klient nie wyrazi zgody na podanie danych osobowych, umowa nie może zostać zawarta.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której klient nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowo–promocyjnych. Zgoda na przetwarzanie danych do celów marketingowo–promocyjnych  jest zgodą dobrowolną i nie wywiera wpływu na zawarcie umowy o świadczenie usługi turystycznej. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowo–promocyjnych w każdej chwili można wycofać.

Komu możemy przekazać dane osobowe?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami (np. ubezpieczycielowi, osobom realizującym imprezy turystyczne, takim jak: touroperatorzy, piloci i przewodnicy turystyczni oraz kierowcom świadczącym usługi transportowe). Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy, m.in. mogą być udostępniane podmiotom /kontrahentom zagranicznym współpracującym z firmą ALGAJA Pracownia Rozwoju Integralnego Anna Popiel.

Jakie prawa mają Państwo w stosunku do swoich danych osobowych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z obowiązującym prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Przez jaki okres czasu przetwarzane są dane osobowe?

Okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu, w jakim dane są przetwarzane. Po wykonaniu usługi turystycznej dane osobowe zostają usunięte lub poddane anonimizacji. Natomiast dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych od momentu powstania obowiązku podatkowego przetwarzamy przez okres 5 lat do końca roku kalendarzowego obowiązującego przedziału czasowego. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z RODO, a ciążącego na Administratorze, oraz niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie podpisanej umowy.